INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Reuten, Geert & Kees Vendrik & Robert Went (red.)
Titel: De Prijs van de Euro
Sub titel: De gevaren van de Europese Monetaire Unie

Het boek is gemaakt door een aantal economen van de zogenoemde 'groep van 70'. Deze groep van economen publiceerde een kritische (pers)verklaring in de Volkskrant van 13 februari 1997. Eigenlijk was dat de eerste serieuze Euro-kritiek in de media. In het boek wordt gestructureerd uitgelegd wat de belangrijkste motieven en redenen zijn voor die ene Europese markt. Dat alle Europese-eenheidsontwikkelingen tot nu toe uitsluitend op monetaire motieven zijn gegrondvest wordt door het lezen van de diverse hoofdstukken volkomen duidelijk. De diverse auteurs heffen een waarschuwende vinger jegens de huidige economische tendensen. De zucht naar inflatie-beperkende maatregelen en lage overheidsschulden, waar vrijwel alle hedendaagse Europese maatregelen op gericht zijn, hebben volgens een aantal auteurs levensgevaarlijke effecten. De torenhoge Europese werkloosheid lijkt willens en wetens gebruikt te worden om deze monetaire wurgvoorwaarden - lage inflatie en overheidstekorten - te halen. In het boek wordt regelmatig de vergelijking met de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw gemaakt. Ook toen werd er een recessie bestreden met uitsluitend monetaire maatregelen. Het gevolg was een gigantische werkloosheid en een gierende deflatie. De recessie werd zo een depressie en de gevolgen waren een totale ineenstorting van de economie.
1998, 206 pag., Euro 15,85
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055151688


This page last updated on: 13-1-2015