INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Peet, J.M. & L.J. Altena & C.H. Wiedijk (red.)
Titel: Honderd jaar sociaal 1891 - 1991
Sub titel: Teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in Nederland.

Een goed verzorgd boek. Het bevat, zoals de ondertitel aangeeft, teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in Nederland. Dat kan razend interessant zijn, maar helaas valt dat van dit boek niet te zeggen. En eigenlijk is dat wel enigzins te begrijpen, want het boek komt voort uit een samenwerkingsverband van Vrije Universiteit, Katholiek Documentatiecentrum en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De samenstellers hebben dan ook sterk de nadruk gelegd op de protestants-christelijke en rooms-katholieke arbeidersbeweging (ongeveer de helft van de 72 teksten zijn afkomstig uit de confessionele hoek, waaronder pauselijke encyclieken en het bischoppelijke mandement van 1954) en daarbinnen weer op de vakbeweging. Niemand kan ontkennen dat tot in de jaren zestig Nederland een intens verzuild land was en aandacht voor de christelijke en katholieke arbeiderszuil in zo'n historische anthologie is dan ook begrijpelijk. Het enige geslaagde deel van het boek is het gedeelte dat de eerste periode (1891 - 1918) behandelt en verzorgd is door redacteur Bert Altena. Hij legt onder meer het accent op de strijd tussen anarchisten en sociaaldemocraten en dan met name zoals die zich in en rond het revolutionaire Nationaal Arbeiders Secretariaat voltrok. Kortom, dit kreupele tekstboek moet een gemiste kans genoemd worden,
1998, 818 pag., Euro 27,2
SDU, Den Haag, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015