INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Otto, Andre
Titel: Het ruisen van de tijd
Sub titel: Over de theoretische geschiedenis van Jan Romein

Een intellectuele biografie van de historicus Jan Romein (1893-1962). Het bevat een studie van zijn werk, in het bijzonder van de nieuwe historische discipline die hij kort na de Tweede Wereldoorlog presenteerde: de Theoretische Geschiedenis, waarmee hij de sociale functie van de geschiedbeoefening hoopte te vergroten. Het uiteindelijke doel daarvan was de zogenaamde integrale geschiedschrijving waarmee hij de verwarring van het heden tegen hoopte te gaan: door het verband met het verleden duidelijk te maken en zo mogelijk een richting aan te geven voor de toekomst. Voor deze studie is gebruikgemaakt van veel tot nu toe onbekend materiaal uit het archief van Romein, waaronder zijn dagboeken.
1998, 320 pag., Euro 22,65
Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 9068611550


This page last updated on: 13-1-2015