INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Martin, Brian
Titel: Information Liberation
Sub titel: Challenging the corruptions of information power

Informatie kan een bron van macht zijn en als konsekwentie kan het corrumperend zijn. Dit heeft vertakkingen in een aantal gebieden. Er is een radikale kritiek nodig die toegankelijk is en georiŽnteerd is op aktie. Het boek omvat verschillende onderwerpen waaronder massamedia, intellectueel eigendom, controle en laster. Bij elk onderwerp wordt er kritiek gegeven op de problematiek, worden er voorbeelden gegeven en mogelijkheden voor akties uitgeplozen. Niet alle relevante onderwerpen met betrekking tot de macht van informatie worden aangesneden, maar wel een reeks veelbetekenende en representatieve. Het doel van het boek is het kritische denken te stimuleren. Het boek is interessant voor activisten en critici op allerlei vlakken en kan ook gebruikt worden om te lezen in colleges over de informatie-maatschappij en daaraan gerelateerde onderwerpen.
1998, 192 pag., Euro 11,81
Freedom Press, London, ISBN 9780900384936


This page last updated on: 13-1-2015