INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Van Moorter, Geert
Titel: De dodelijke kloof
Sub titel: Gezondheid en ontwikkeling

De Wereldgezondheidsorganisatie classificeert extreme armoede als oorzaak van ziekte en sterfte onder codenummer Z59.5. Het is niet het meest gebruikte nummer, precies omdat je de oorzaak van wat met een individu is misgelopen op verschillende niveau's kunt situeren. Het is het onderling verband tussen die laagjes dat moeilijk te duiden is. In deze publicatie is deze problematiek gelukkig heel wat genuanceerder aangepakt dan we van de noodhulpaffiches leren aannemen. Eenvoudig is dat nochtans niet, zeker niet als men de argumentatie sluitend en toch helder wil houden. De auteur slaagt er echter in om op overtuigende wijze aan te tonen dat ziekte niet los kan worden gezien van armoede en armoede niet van internationale kontekst. Hij brengt een genuanceerd beeld van de complexiteit van een fundamenteel onrechtvaardige situatie, die er de laatste jaren niet op is verbeterd.
1996, 80 pag., Euro 9,05
NCOS/Bevrijdende Gezondheidszorg, Brussel, ISBN 9071665372


This page last updated on: 13-1-2015