INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: MAI niet gezien!
Titel: Globalisering van de armoede
Sub titel: Teksten tegen de diktatuur van de vrije markt

Deze reader is samengesteld door mensen van 'MAI niet gezien!'. Ze hebben geprobeerd om zoveel mogelijk thema's rond de economische globalisering aan de orde te laten komen, zonder te pretenderen volledig te zijn. Ze hopen dat de artikelen in de reader een inspiratiebron zullen vormen voor mensen die strijden tegen kapitalistische en patriarchale machtsverhoudingen en voor gelijkwaardigheid en zelfbeschikking. De reader is bedoeld als begeleidende documentatie bij het seminar "globalisering van de armoede" op 11 tot en met 13 september 1998 in info-en actiecentrum Eurodusnie in Leiden. Naast analyse vooral ook artikelen waarin verzet tegen neo-liberale politiek en economische globalisering een belangrijke plaats inneemt. Aanrader.
1998, 90 pag., Euro 6,8
Invalshoek, Leiden, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015