INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Halsema, Annemie
Titel: Dialectiek van de seksuele differentiatie
Sub titel: De filosofie van Luce Irigaray

Het werk van de Franse filosofe, lingu´ste en psychoanalytica Luce Irigaray (1930) heeft binnen vrouwenstudies tot vele controverses geleid. Hoewel haar werk vooral aan het begin van de jaren tachtig in Nederland nog vele navolgsters en lezeressen kende, schaarde het merendeel van haar publiek zich al snel aan de zijde van haar criticasters die in eerste instantie vooral uit Angelsaksische landen kwamen. Irigaray zou een stereotiepe opvatting van vrouwelijkheid aanhangen omdat zij uitgaat van het geseksualiseerde lichaam en van een verschil in spreken tussen mannen en vrouwen. Opvallend is dat, nu in Nederland de aandacht voor het werk van Irigaray danig afgenomen is, er in de VS steeds meer publicaties over haar werk verschijnen. Het proefschrift 'Dialectiek van de seksuele differentiatie. De filosofie van Luce Irigaray' van Annemie Halsema, dat een toegankelijke inleiding biedt op het werk van Irigaray, geeft misschien een nieuwe impuls aan de Nederlandse receptie.
1998, 302 pag., Euro 17,9
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789053523490


This page last updated on: 13-1-2015