INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ennekens, Christoph
Titel: De uitbreiding van de NAVO en de Europese veiligheid
Sub titel:

De NAVO gaat uitbreiden, zoveel is nu zeker. Het heeft jaren geduurd en telkens weer werden de nieuwe kandidaatlidstaten in Centraal-Europa met een kluitje in het riet gestuurd. Voor hen betekent toetreding eerder een toegangskaart tot een Verenigd Europa dat vanuit het Westen gestuurd wordt. Voor het Westen speelden andere belangen. Wie het verloop van de discussie binnen het bondgenootschap zelf heeft gevolgd, zal vaststellen dat de uitbreidingsplannen een doel op zich werden die de netelige vraag naar de bestaansreden van de alliantie van de agenda verdrongen. Christoph Ennekens maakte een overzicht van die discussie.
1998, 60 pag., Euro 3,4
IPIS, Antwerpen, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015