INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: McChesney, Robert W. & Ellen Meiksins Wood & John Bellamy Foster (red.)
Titel: Capitalism and the Information Age
Sub titel: The Political Economy of the Global Communication Revolution

Gedetailleerd onderzoek bewijst zonneklaar wat velen al wisten, en wat tijdge noten al hebben aangeklaagd, dat Groot-BrittaniŽ en Frankrijk medeplichtig zijn aan het ontstaan van de oorlog. Er worden parallellen getrokken naar nu, zoals de redenen voor de opkomst van het fascisme en de politieke logica van de Koude Oorlog. Slechts enkele historici hebben het beeld dat geschetst wordt van de ontmoetingen, in september 1938 in MŁnchen, tussen de Britse minister-president Neville Chamberlain en Adolph Hitler, in twijfel getrokken. Dit boek toont de stappen die voor de oorlog werden genomen om onder het mom van diplomatie, een duivels pact met Hitler aan te gaan. Het boek tracht "ongepassioneerd alle officiŽle en officieuze correspondentie, conferentienotulen, kamerstukken en dagboeken die uit deze periode beschikbaar zijn, te onderzoeken, om de ideeŽn bloot te leggen die de beleidsmakers hebben gemotiveerd."
1998, 256 pag., Euro 18
Monthly Review Press, New York, ISBN 9780853459897


This page last updated on: 13-1-2015