INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Autonoom Centrum
Titel: Grensgevangenen
Sub titel: Een kritiek op detentie van vluchtelingen en illegalen in een besloten samenleving

Een boek over de detentie van vluchtelingen en illegalen. Waarom sluiten we ze op? Wat zegt deze detentie over onze cultuur en hoe kunnen we komen tot een menswaardiger omgang met de 'vreemdeling'? 'Grensgevangenen' geeft een overzicht van de ontwikkelingen van vreemdelingendetentie in de laatste vijftien jaar: De geschiedenis, de juridische basis, een cultuurkritiek, verslag van een hoorzitting, een ronde tafel gesprek, impressies vanachter de gevangenismuren en natuurlijk verhalen van vluchtelingen en illegalen. Dit boek is een weerslag van het werk van het Autonoom Centrum rond vreemdelingendetentie van de afgelopen zes jaar. Ze willen hiermee een bijdrage leveren aan een verbreding van de kritiek op het opsluiten van vluchtelingen en 'illegalen'. Ze hopen dat dit boek anderen stimuleert om aan de kritische discussie over het vreemdelingenbeleid deel te nemen en zelf tot directe actie over te gaan. Discussie en directe acties zijn hard nodig en onlosmakelijk verbonden met een visie op ontwikkelingen in de samenleving als geheel.
1998, 160 pag., Euro 4
Autonoom Centrum, Amsterdam, ISBN 9789080455610


This page last updated on: 13-1-2015