INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: EZLN & Solidariteitskomitee Mexico
Titel: Letters and communiques from the Zapatista Army for National Liberation (EZLN)
Sub titel: July-September

Bundeling van in het Engels vertaalde, van juli 1998 tot en met september 1998 gepubliceerde, communiques van de Mexicaanse guerrilla-organisatie EZLN. De communiques worden voorafgegaan door een evaluerende tekst van het Solidariteitskomitee Mexico, waarin 4 jaar solidariteitswerk kritisch wordt besproken (waaronder de redenen voor het stoppen met het grootste deel van het solidariteitswerk). De communiques en brieven van de Zapatistas zijn van noten en een korte inleiding voorzien zodat de teksten ook voor mensen, die niet zo goed ingevoerd zijn in de ontwikkelingen in Mexico, begrijpbaar zijn.
1998, 36 pag., Euro 2,25
Solidariteitskomitee Mexico, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015