INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: MIB (Mouvement de l'Immigration et des Banlieues - Bewegung der Immigration in den Vorstädten.)
Titel: Justice en Banlieue - Gerechtigkeit in den Vorstädten
Sub titel: Eine Broschure zum Kampf der immigrantinnen in Frankreich

Naast een interview met organisatoren van de MIB zijn in deze publicatie enige teksten van het MIB vertaald. Het MIB presenteert zich als een politiek onafhankelijke organisatie die is voortgekomen uit verschillende groepen in de ghetto's van Frankrijks grote steden. Zij willen af van de paternalistische en dubbelzinnige bemoeienissen van zowel christelijke als linkse groepen die hen willen "helpen" en leggen de nadruk op de historische omstandigheden die hen naar Westeuropa hebben gebracht.
1998, 42 pag., Euro 1,8
Internationalistisches Komitee, Saarbrücken, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015