INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Trotwatch
Titel: Carry on recruiting!
Sub titel: Why the Socialist Workers Party dumped the "downturn" in a "dash for growth", and other party pieces.

Pamflet van sektariese Trotskistenvreters die de SWP onder de loep nemen. In een vergelijkend warenonderzoek tussen hun pretenties in eigen publikaties en wat er van waargemaakt wordt, je voelt de bui al hangen… de revolutionaire pretenties sneuvelen in een wirwar van opportunistische neigingen, machtsspelletjes en populistische prietpraat. (wellicht een fijn sinterklaaspresentje voor internationaal socialisten ofzo…)
1993, 48 pag., Euro 3,4
AK Press, Edinburgh, ISBN 9781873176023


This page last updated on: 13-1-2015