INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Critical Art Ensemble
Titel: Flesh Machine
Sub titel: Cyborgs, Designer Babies, and New Eugenic Conciousness

Wat betekenen de nieuwe technische mogelijkheden voor de mensheid vandaag? Hoe is het menselijk lichaam te verbinden aan - vol te stoppen met- verbeteren door technische vindingen, wat betekent dat nu en wat zijn de implicaties? Cyborgs binnen legersystemen die norm stellen voor komende ontwikkelingen in het bedrijfsleven? Geboetseerde kindergenen, die gewenste vorm, sekse, kleur en gebrekloosheid garanderen aan de juiste puristische ouders? Hoe is dit verweven met grotere belangenstrukturen? Bevolkingspolitiek onder het mom van vrije keuze in plaats van staats dwang?
1998, 155 pag., Euro 9,95
Autonomedia, New York, ISBN 1570270678


This page last updated on: 13-1-2015