INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Brittain, Victoria
Titel: Death of dignity
Sub titel: Angola's civil war

De journaliste Brittain zet in dit boek uiteen welke ontberingen de Angolese samenleving sinds 1975 (de onafhankelijkheid van `moederland' Portugal) heeft moeten doorstaan. Ze beschrijft hoe krachten binnen en buiten Angola van het begin af aan, na de onafhankelijkheid, hebben getracht het opbouwen van een nieuwe samenleving te saboteren. Dat ging gepaard met een jarendurende burgeroorlog die tienduizenden mensen het leven kostte.
1998, 108 pag., Euro 16,95
Pluto Press, London, ISBN 9780745312477


This page last updated on: 13-1-2015