INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Amineh, Mehdi Parvazi
Titel: Kapitalistische expansie, periferisering en passieve revolutie in Iran (1500-1980)
Sub titel:

In dit lijvige proefschrift wordt de positie van Iran in het globale kapitalistische systeem geanalyseerd aan de hand van een studie van het historische overgangsproces dat de kapitalistische ontwikkeling in Iran gedurende vier afzonderlijke historische fases doormaakte. Voor een ieder die de geschiedenis van Iran wil proberen te begrijpen kan dit boek een steun in de rug zijn.
1998, 559 pag., Euro 34,05
Shaker Publising, Maastricht, ISBN 9042300396


This page last updated on: 13-1-2015