INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rooduijn, Tom (red.)
Titel: De republiek der Nederlanden
Sub titel: Pleidooien voor het afschaffen van de monarchie

Verschillende auteurs belichten het falen van de monarchie vanuit diverse perspectieven: staatrechtelijk, psychologisch, moreel en praktisch. De monarchie druist in tegen de idealen van de verlichting, is ondemocratisch en in strijd met het grondrecht van gelijke behandeling van iedere burger. Naast argumenten tegen de monarchie, bevat het boek portretten van de hoofdrolspelers ten paleize van de Oranjes naast een geschiedschrijving van het negentiende-eeuwse republikanisme.
1998, 203 pag., Euro 17,9
Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 9023427934


This page last updated on: 13-1-2015