INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gastill, John
Titel: Democracy in small groups
Sub titel: Participation, decision making & communication

Inventarisatie van diverse democratische processen - zoals consensus, beslissen naar meerderheid van stemmen, proportionele vertegenwoordiging en leiderloze democratie - waaruit de lezer het hem/haar meest aansprekende model kan kiezen. Ge´llustreerd met veel praktijkvoorbeelden.
1993, 213 pag., Euro 22,6
New Society Publishers, Philadelphia, ISBN 9780865712744


This page last updated on: 13-1-2015