INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ehlers, Kai
Titel: Herausforderung Ru▀land
Sub titel: Vom Zwangskollektiv zur selbstbestimmten Gemeinschaft. Eine Bilanz zur Privatisierung

De auteur maakt de balans op van de privatisering in de voormalige Sovjet-Unie en komt tot de conclusie dat het Westerse model geen alternatief is voor het voormalige staatsgestuurde dwangcollectivisme. Als alternatief schetst hij de mogelijkheid om uit vrije wil tot stand gekomen solidaire gemeenschappen op te richten. Dat model zou niet alleen voor de voormalige Sovjet Unie kunnen dienen maar ook voor de rest van de wereld en een leefbaarder alternatief bieden voor de huidige keuze tussen het dwangcollectivisme en het neoliberale model.
1997, 245 pag., Euro 17,1
Schmetterling Verlag, Stuttgart, ISBN 9783896570703


This page last updated on: 13-1-2015