INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wichterich, Christa
Titel: Die Globalisierte Frau
Sub titel: Berichte aus der Zukunft der Ungleichkeit

Door de globalisering van de maatschappij en de wereldeconomie verandert de situatie van vrouwen. Waar ze voorheen alleen slechtbetaalde baantjes kregen en de zorg voor het huishouden toegeschoven kregen, krijgen ze nu nog meer sociale verantwoordelijkheden in hun maag gesplitst. De onbetaalde arbeid die ze moeten verrichten neemt toe. De auteur beschrijft hoe vrouwen in diverse landen daarop reageren en netwerken opzetten om elkaars strijd wereldwijd te ondersteunen en van elkaar te leren.
1998, 269 pag., Euro 10,05
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, ISBN 3499222604


This page last updated on: 13-1-2015