INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Boon, Louis Paul
Titel: Het Geuzenboek
Sub titel:

Deze herdruk van Boons meesterwerk beschrijft Nederland en BelgiŽ's onbeschreven geschiedenis. Het beslaat de periode van de Tachtigjarige Oorlog, gezien vanuit het perspectief van de ketters, Geuzen, wederdopers en andere vroeg-revolutionairen. Het doet een minder fraai boekje open over de opportunistische koerswendingen van `onze' Vader des Vaderlands, Willem van Oranje, en zet hem neer zoals hij was. Een man die over lijken ging, die niet te beroerd was om zijn beste vrienden als een baksteen te laten vallen en die zijn politiek wijzigde afhankelijk vanuit welke hoek de wind waaide. Boons beschrijvingen van de verrichtingen van de Zuid- en Noordnederlandse `guerrilla'strijders zijn met veel sympathie geschreven.
1979, 706 pag., Euro 22,6
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9789029503259


This page last updated on: 13-1-2015