INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Baumann, Bommi
Titel: How it all began
Sub titel: The personal account of a West German urban guerrilla

Zoveelste herdruk van Bommi Baumanns, in de begintijd lid van de Duitse stadsguerrilla-groepering Beweging van de 2e Juni, autobiografische verhaal over hoe hij verzeild raakte in deze club. Bij tijd en wijle irritant spectaculair en aan het einde van het boek té flower powerig.
1981, 131 pag., Euro 18,75
Pulp Press, Vancouver, ISBN 9780889780453


This page last updated on: 13-1-2015