INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Associés autonomes
Titel: L'Achèvement des Temps spectaculaires
Sub titel: De la désinformation et du terrorisme spectaculaire en particulier

Zeer radikaal pamflet tegen de "politionele opvatting van de geschiedenis, als heersende noodzakelijkheid" en tegen verschillende vormen van huidig staatsterrorisme, zoals de `FIS' en de `GIA'. Put "bewust en met met opzet" uit het werk van Guy Debord. Hoewel het werkje de helderheid mist van de auteur van de Spektakelmaatschappij bevat het - zeker vergeleken bij de enorme hoop meelopersliteratuur die over het algemeen in onze kringen in omloop is - frisse ideeën.
1995, 24 pag., Euro 0,45
Edition Libre, Lyon, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015