INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Reich, Wilhelm
Titel: Die Massenpsychologie des Faschismus
Sub titel:

Herdruk van de eerste Duitse vertaling, uit 1970, van de derde, vermeerderde en gecorrigeerde uitgave van Reich's analyse van de massapsychologie zoals hij die in 1942 in de USA voltooide. Reich zet hierin helder het verband uiteen tussen autoritaire onderdrukking van het 'drift'leven en de fascistische ideologie. En hij was een pionier op dat gebied. En hij bekijkt dit verschijnsel vanuit het standpunt van de klassenstrijd, al verwart hij die strijd wat veel met die van de `communistische' partijen. Ook bekritiseert hij het sovjetmodel in het hoofdstuk "Masse und Staat". Alleszins in deze tijden van `neofascisme' nog steeds een leerzaam boek.
1997, 351 pag., Euro 11,35
Marix Verlag, Wiesbaden, ISBN 9783865390288


This page last updated on: 13-1-2015