INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Anderson, Jon Lee
Titel: Che Guevara
Sub titel: A revolutionary life

Dertig jaar na zijn dood, en in het jaar dat in Bolivia zijn lijk werd teruggevonden op een `geheime' begraafplaats en `terug' werd gestuurd naar Cuba, komt deze uitvoerigste biografie ooit over Che geschreven uit. Anderson probeert Che terug te brengen tot een personage met menselijke eigenschappen, met al zijn kwaliteiten en fouten. Che is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een icoon, tot een gemystificeerde persoonlijkheid die een quasi onfeilbaarheid wordt toegedicht. Dit boek doet er alles aan om Che weer met beide benen op aarde te zetten. Che Guevara - A revolutionary life is geen hagiografie (heldenepos) geworden. Anderson had de beschikking over veel tot nog toe niet vrijgegeven archiefmateriaal. Hij schuwt niet om Fidel Castro en zijn kornuiten neer te zetten zoals ze zijn: als machtswellustelingen (met een populistisch links sausje overgoten) die een meedogenloze dictatuur installeerden in Cuba. Ook Che's rol in de aanzetten tot deze dictatuur worden uitgebreid beschreven. Che was verantwoordelijk voor de desastreus uitgepakte agrarische hervorming die van Cuba een monocultuur land maakte dat geheel afhankelijk was van de suikerrietverbouw. De zuiveringen die in Cuba plaatsvonden vonden voor een deel al plaats in de tijd dat Che nog een sleutelpositie bekleedde. Hij was degene die Goelag-achtige werkkampen liet inrichten waar dissidenten gedwongen tewerk werden gesteld. Tevens werd zijn industrialisatie-politiek een grote mislukking. Che was tevens verantwoordelijk voor de groeiende afhankelijkheid van de Sovjet Unie. Uiteindelijk vertrok Che uit Cuba om eerst in Congo en later in Bolivia te vechten in de guerrilla. Zijn Boliviaanse project werd een volstrekte mislukking en eindigde met zijn executie in oktober 1967 in het Boliviaanse binnenland. Net zoals de Cubaanse Revolutie een mislukking werd en verzande in een volstrekt gestagneerde economie (en beslist niet alleen vanwege het VS embargo tegen Cuba), waarin slecht nog een gepriviligieerde bovenlaag, van hogere partijleden, zich ruimschoots in zijn levensonderhoud kan voorzien terwijl het grootste deel van de bevolking met zeer magere rantsoenen moet rondkomen. De Nieuwe Mens die Che zo graag wilde creŽeren is nooit tot stand gekomen. Cuba is een ordinaire `Derde Wereld'-dictatuur geworden/gebleven, waarin dissidentie streng bestraft wordt. Al die Westerse fellow travellers die altijd zo hoog opgeven over de zogenaamde verworvendheden van de Cubaanse Revolutie, zouden hun ogen eens moeten openen en niet alleen (willen) zien wat de Cubaanse overheid hen laat zien. Dit boek is een aanrader voor een ieder die behoefte heeft aan meer dan ophemelingen!
1997, 832 pag., Euro 25,95
Bantam Books, New York, ISBN 9780553406641


This page last updated on: 13-1-2015