INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Strobl, Ingridf
Titel: Die Angst kam erst danach
Sub titel: Jüdische Frauen im Widerstand -

Strobl schreef met dit boek een verdere uitwerking en specificering van haar boek "Sag nie du gehtst den letsten Weg", dat handelde over vrouwen in het gewapende verzet tegen het fascisme, in de jaren dertig en veertig. In dit boek beschrijft ze de rol van geëngageerde Joodse vrouwen in het verzet. Ze behandelt de activiteiten van vrouwen uit Frankrijk, Nederland, België, Hongarije en Polen. Het grootste deel van het boek is gebaseerd op interviews met vrouwen die in het verleden deelnamen aan het verzet.
1998, 479 pag., Euro 17,8
Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 9783596136773


This page last updated on: 13-1-2015