INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kuhlmann, Andreas
Titel: Faustrecht
Sub titel: Gewalt in Schule und Freizeit

Geweld op scholen is een actueel thema. De discussie pendelt tussen radeloosheid en Law-and-Order-opvattingen, tussen hysterische overdrijving en achteloos weg wimpelen. De dagelijkse problemen van ouders en leerkrachten komen in deze debatten meestal niet aan de orde. Andreas Kuhlmann verbindt de wetenschappelijke geweldsdiscussie met de leefwerelden van jongeren. Hierdoor lukt het hem het fenomeen "geweld" gedetailleerd te beschrijven. Hij selecteert de omstandigheden waarmee kinderen en jongeren op school, thuis en in hun vrije tijd te maken hebben op geweldsbevorderende en -verminderende factoren. Daarbij neemt hij ook de media kritisch onder de loep. Ook belicht hij de oorzaken en verschijningsvormen van het versterkte neofascisme. Hij vraagt zich af wat hierin aantrekkelijk is voor jongeren. In het uitgebreide praktische gedeelte biedt de auteur met veel voorstellen concrete hulpsteunen voor geweldloze conflictoplossing en geweldpreventie op school, thuis en in de vrije tijd. Een omvangrijke literatuurlijst geeft verdere tips voor de praktijk.
1998, 180 pag., Euro 15,9
PapyRossa, Köln, ISBN 3-89438-148-5


This page last updated on: 13-1-2015