INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hartmann, Michael
Titel: Der AutoGeher
Sub titel: Autobiographie eines AutoGegners

Met veel humor, die de ernst van zijn acties echter niet in twijfel trekt, beschrijft de bekende anti-auto actievoerder Michael Hartmann zijn leven. Hij heeft zijn leven aan één doel gewijd: de wereld weer begaanbaar maken! Hij vertelt hoe zijn opzienbarende actievormen tegen de auto zijn ontstaan en hoe hij ze dagelijks uitvoert: carwalking, streetwalking, kruispunten diagonaal oversteken, auto's van de stoep tillen... Maar ook de talrijke gevolgen worden beschreven: ziekenhuizen, rechtszaken, psychiatrie en gevangenis.
1997, 188 pag., Euro 14,9
Unrast NIET GEBRUIKEN, Münster, ISBN 3-928300-81-4


This page last updated on: 13-1-2015