INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Glahn, Lisa
Titel: Frauen im Aufbruch
Sub titel: Jahre Geschichte und Gegenwart Autonomer Frauenhäuser

Dit boek reflecteert de geschiedenis van autonome vrouwenhuizen in Duitsland en Italië vanuit een feministisch oogpunt. Aan het woord komen vrouwen die de eerste stap uit een gewelddadige relatie gewaagd hebben en nu proberen eigen levensperspectieven op te bouwen. "Frauen im Aufbruch" begeleidt individuele vrouwen door instanties en maakt duidelijk dat met patriarchaal geweld de sociale stigmatisering doorgaat.
1998, 179 pag., Euro 15,75
Unrast NIET GEBRUIKEN, Münster, ISBN 3-928300-82-2


This page last updated on: 13-1-2015