INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: AG Ohrwürmer
Titel: Das Ohr auf die Schiene der Geschichte des bewaffneten Kampfs in der BRD
Sub titel:

Deze brochure geeft tegengas tegen het mediaoffensief van het afgelopen najaar n.a.v. twintig jaar Duitse Herfst. De brochure geeft een historisch overzicht van de geschiedenis van de gewapende strijd in de Bondsrepubliek. Het is echter niet alleen een droge opsomming van feiten en data. Een aantal mensen vertellen over hoe zij tegen de geschiedenis van de gewapende strijd in Duitsland, en de inhoudelijke beargumentering ervan, hebben aangekeken en nu aankijken. De ontwikkelingen worden in verband verbracht met de algemene geschiedenis van radicaal links in Duitsland.
1998, 80 pag., Euro 3,65
Broschuren AG Ohrwürmer, Stuttgart, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015