INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sterr, Albert (red.)
Titel: Die Linke in Lateinamerika
Sub titel: Analysen und Berichte

Links bevindt zich sinds de Val van de Muur in 1989 in een turbulente overgangsfase. Latijnsamerikaans links zoekt naar nieuwe perspectieven, nieuwe maatschappijanalyses, nieuwe vormen van politiek bedrijven en andere organisatievormen. Deze bundel tracht, aan de hand van artikelen van auteurs uit diverse Latijnsamerikaanse en Europese landen, een indruk te geven van op welke wijze in de diverse landen links zich herstructureert. De sterke en zwakke kanten van die zoektocht naar een nieuwe koers worden hier belicht. Een interessante inventarisatie.
1997, 318 pag., Euro 21,75
Neuer ISP Verlag, Köln, ISBN 3929008378


This page last updated on: 13-1-2015