INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Swift, Jonathan
Titel: Een bescheiden voorstel
Sub titel:

Swift oefent in zijn geschriften niet alleen kritiek uit op het maatschappelijke systeem, de landelijke politiek en de literatuur, maar telt in het bijzonder de menselijke dwaasheid en zelfgenoegzaamheid aan de kaak. In misschien wel zijn meest bekende satire, suggereert Swift - als oplossing voor zowel de chronische armoede als het schrijnende voedseltekort in Ierland - dat kinderen van arme mensen als voedsel zouden kunnen dienen voor de rijken. In de stijl van de achttiende-eeuwse koele rekenaar, die volgens de wetten van de logica redeneert en kostenbesparend denkt, stelt Swift voor een vierde deel van alle kinderen onder de twee jaar vet te mesten om hen vervolgens als delicatesse aan de feodale landheren aan te bieden. Zij hebben er tenslotte het meest recht op aangezien zij ook de ouders al verslonden hebben.
1996, 160 pag., Euro 17,95
Ijzer, Utrecht, ISBN 9074328229


This page last updated on: 13-1-2015