INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Redmeijer, S.J.
Titel: Individu en collectief in de opvoeding
Sub titel:

Zolang er wordt nagedacht over opvoeding, zolang is er sprake van voorstanders van opvoedingdiscipline of van opvoedingsstimulans. "Leiden of laten groeien" "Voorstructureren of steun bieden", de keuzen zijn afhankelijk van de mensopvattingen. Deze opvattingen gaan over het kind, vaak zonder er verder rekening mee te houden. De auteur vraagt zich af, wat de grootste belemmeringen zijn om onbevooroordeeld kindgericht bezig te zijn. Het lijkt alsof de mens, dus ook de opvoeder, niet zonder idee of ideologie kan. De opvoeding en de opvoedeling worden meestal, impliciet of expliciet, aan de ideologie van de opvoeder ondergeschikt gemaakt. Wat zijn die ideologieŽn? De schrijver gaat op bezoek bij "bekende" auteurs en vergelijkt en structureert hun vanzelfsprekende ideeŽn. Het boek is vooral ook van belang om inzicht in eigen handelen te krijgen.
1974, 124 pag., Euro 17,7
Sassenheim, Haren, ISBN 9070582651


This page last updated on: 13-1-2015