INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Provoost, Harry
Titel: De doodlopende weg van de New Age
Sub titel:

Provoost, actief lid van de Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen (SIMPOS), legt in deze brochure uit waarom hij denkt dat de hedendaagse esotherische stroming New Age geen enkele uitweg kan bieden voor het oplossen van maatschappelijke problemen. In de New Age ideologie zit alles tussen je oren, en zul je dus eerst en vooral aan je zelf moeten werken om in het reine te komen met je zelf. Provoost draagt de mening uit dat de maatschappelijke ordening niet bepaald wordt door buiten de mens liggende (boven)natuurlijke krachten.
1997, 30 pag., Euro 2
Rode Emma/De Vrije Socialist, Amsterdam, ISBN 90-73249-261-1


This page last updated on: 13-1-2015