INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Moore, Michael
Titel: Downsize this!
Sub titel: Random threats from an unarmed american

Moore (bekend van TV en film) zet in zijn boek de uitspraken van economen, als zou het fantastisch gaan met de economie, tegenover het feit dat bedrijven steeds meer macht krijgen binnen de maatschappij en honderden mensen ontslaan omdat de arbeid naar lage-lonen-landen wordt verplaatst (downsizing). Hoe ze de regering veel gemeenschapsgeld afpersen onder dreiging van massa-ontslagen, en het dan toch doen. Een helder en duidelijk geschreven onderzoek van Amerika's favoriete working class hero.
1997, 317 pag., Euro 13,75
Harper Collins, New York, ISBN 60977337


This page last updated on: 13-1-2015