INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Metz, Judith
Titel: Het gekraakte ideaal
Sub titel: Seksisme en omgangsvormen binnen radicaal links

'Het gekraakte ideaal', dat eerst onder de titel 'Eikels Kraken' werd aangekondigd, is eindelijk uit. Aanrader!!! Waarom is er, na decennia feminisme, nog steeds sprake van seksisme in allerlei radicaal linkse groepen en bewegingen? Hoe werkt dat seksisme? Welk effect heeft het op politiek actieve vrouwen (en mannen)? Hoe gaan vrouwen en mannen eigenlijk met elkaar om terwijl ze bezig zijn de wereld te verbeteren? In dit boek geeft Judith Metz antwoord op deze vragen. Zij deed onderzoek in de 'autonome beweging'. Haar bevindingen zijn echter ook zonder meer van toepassing in veel bredere linkse kringen: menig (voormalig) activist(e) zal zich in haar analyses herkennen. Nieuw is het verband dat Metz legt tussen seksisme en de omgangsvormen en organisatiestructuren binnen radicaal links. Daarbij wordt schrijnend duidelijk dat de nagestreefde wereld 'binnenshuis' niet overal gerealiseerd wordt. Wat jammer is. Voor de vrouwen die zich uiteindelijk gedwongen voelen op te stappen en voor de beweging, die op deze manier aan geloofwaardigheid inboet. Metz besluit daarom haar boek met praktisch suggesties hoe het seksisme te overleven en te verminderen.
1998, 146 pag., Euro 7
Ravijn (opgeheven), Amsterdam, ISBN 9072768493


This page last updated on: 13-1-2015