INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mettner, Matthias
Titel: Die katholische Mafia
Sub titel: Kirchliche Geheimbünde greifen nach der Macht

Mettner schrijft over de nog steeds aanzienlijke invloed van Opus Dei, een extreem conservatieve katholieke organisatie die achter de schermen veel invloed heeft op het reilen en zeilen binnen de Roomskatholieke Kerk. De huidige paus laat hun alle ruimte. Dat is te merken aan een tendens naar meer centralisering, het uitschakelen van kritische stemmen en een conservatief benoemingsbeleid. De auteur is van mening dat het gesloten karakter van deze organisatie haar tot een maffiose club maakt.
1993, 336 pag., Euro 7,7
Knaur, München, ISBN 3-426-77134-9


This page last updated on: 13-1-2015