INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Maierbrugger, Arno
Titel: Fesseln brechen nicht von selbst
Sub titel: Die Presse der Anarchisten - anhand ausgewahlter Beispiele

In de erkenning van het feit dat de anarchisten met hun schrijfsels sociale geschiedenis hebben gemaakt komen vaak de tijdschriften niet naar voren. In dit boek wel. Deze tijdschriften zijn een klassiek voorbeeld van de rebellie en het uiten van radicaal oppositioneel nieuws en analyse. Deze tijschriften waren als geen ander overgeleverd aan de grillen van censuur en onderdrukking. Toch lukte het de staatsrechtelijke organisaties niet ze volledig uit te delgen. Vaak zijn ze echter wel uit het historisch bewustzijn van volgende generaties verdwenen. Het boek is geschreven door een communicatie-wetenschapper. Het beschrijft de tijdschriften in verschillende perioden en de invloed die zij hadden.
1991, 216 pag., Euro 9,3
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 3922209785


This page last updated on: 13-1-2015