INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kern, H. & L. Traynor
Titel: Die esoterische Verführung
Sub titel: Angriff auf Vernunft und Freiheit

De gevestigde religies hebben al jaren te kampen met afkalvende aanhang, allerlei sektes, new age- en esoterische bewegingen kennen daarentegen een nog steeds toenemende belangstelling. De auteurs van deze bundel hebben een groot aantal van die bewegingen onder de loep genomen. Ze hebben gekeken in welke mate de stellingen van die nieuwe bewegingen wetenschappelijk onderbouwd zijn, welk mensbeeld er ten grondslag ligt aan deze bewegingen en de daaruit voortvloeiende ideeën over maatschappelijke ordening. De weg naar het `nieuwe weten’ blijkt bezaaid met valluiken en onbewijsbare beweringen. Aan het licht komen mensverachtende denkbeelden, autoritaire groepsstructuren en racistische tendensen.
1996, 380 pag., Euro 15,37
, , ISBN 3980438600


This page last updated on: 13-1-2015