INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hoptos, Andrew
Titel: Digger tracts, 1649-50
Sub titel:

Verzameling historische teksten uit de tijd van Engelands eerste sociale revolutie, de opstand van de Diggers, landloze arbeiders die grond van grootgrondbezitters en adel gingen kraken.
1996, 34 pag., Euro 2,5
Aporia Press, London, ISBN 945818359


This page last updated on: 13-1-2015