INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Goldner, V
Titel: De genderdialoog
Sub titel: Passie, macht, subjectiviteit en therapie

De bekende gezinstherapeute Gouldner vanuit verschillende invalshoeken over het lelijke begrip 'gender' en de dynamiek tussen liefde en geweld, angst en passie.
1997, 268 pag., Euro 24
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9789055151547


This page last updated on: 13-1-2015