INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fotopoulos, Takis
Titel: De opkomst van het neoliberalisme in Europa
Sub titel:

"Waar het werkelijk om gaat, is of politieke, economische en sociale macht in handen moet zijn van de regerende Europese elites of dat deze in handen moet zijn van de Europese burgers en hun gemeenschappen. De enige weg uit de crisis is gelegen in de schepping van een nieuwe, massale bevrijdingsbeweging die tot doel heeft de internationale markt en de Europese Unie te vervangen door een integrale democratie, gericht op de bevrediging van werkelijke behoeften in plaats van de behoeften die door de groeieconomie worden gecreŽerd. Op zo'n systeem, gebaseerd op politieke en culturele autonomie van de Europese regio's en hun economische zelfstandigheid, zou een nieuwe en daadwerkelijke Europese gemeenschap kunnen ontstaan." Takis Fotopoulos is internationaal hoofdredacteur van het tijdschrift Democracy and Nature. The journal for political ecology. In 1997 verscheen zijn boek Towards an inclusive democracy. The crisis of the growth economy and the need for a new liberatory project. Een beknopte weergave van zijn denkbeelden is te vinden in deze uitgave.
1997, 28 pag., Euro 2,2
Rode Emma/De Vrije Socialist, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015