INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Forrester Viviane
Titel: De terreur van de economie
Sub titel:

In een goed gedocumenteerde analyse legt Viviane Forrester de leugenachtigheid bloot van de gebruikelijke verhandelingen en teksten over werk en werkeloosheid. Zij verhullen de signalen van een wereld waarin alles economisch is geworden, een wereld waarin wij, zo waarschuwt de auteur ons, overbodige onkosten zijn geworden. Recentelijk uit het Frans vertaald.
1997, 179 pag., Euro 15,85
Ambo|Anthos Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9026315074


This page last updated on: 13-1-2015