INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Critical Art Ensemble
Titel: Electronic civil disobedience and other unpopular ideas
Sub titel:

Een pleidooi voor modern activisme dat gebruik maakt van de verworvenheden van de technische `modernisering' van de samenleving. Activisme via internet, worldwide webpagina's, het creatieve gebruik van e-mail. Tevens wijst het op de gevaren en de toenemende neiging van overheden om middels autoritaire wetgeving deze nieuwe media- en communicatievormen weer controleerbaar te maken.
1996, 139 pag., Euro 8
Autonomedia, New York, ISBN 1-57027-056-2


This page last updated on: 13-1-2015