INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Börger, Jan
Titel: Het spookt in Sint Jan!
Sub titel: De filosofische betekenis van het offer en de levenskunst.

De Rotterdamse hegeliaanse georiënteerde filosoof Jan Börger (1888-1965) heeft, na zijn uittreding uit de Hervormde Gemeente als dominee te Gouda (1928), zijn verdere leven gewijd aan het houden van filosofische verhandelingen. Dit gebeurde vooral vanuit zijn school Het Logos-Verband te Rotterdam. Zijn teksten verschenen overwegend in gestencilde uitgaven. Zonder aan de inzichten van Hegel en Bolland afbreuk te willen doen, kwam Börger tot een herformulering van hun redeneringen. In tegenstelling met deze filosofen hanteerde Börger een empirisch uitgangspunt. Anders dan Hegel, die van een leeg-zijn uitging, stelde Börger, dat gezien vanuit de logische volgorde het niet-zijn volgt vanuit het zijn. Dat betekent dus dat de werkelijkheid als verhouding, naar zijn waarachtig bestaan all mens, niet eenzijdig opgaat in de abstractie van de hegeliaanse Wereldgeest of de bollandse Zuivere Rede. Tevens heeft Börger de filosofisch betekenis van de Evangeliën en het Anarchisme uitgewerkt, en is het begrip vrouw (ontvankelijkheid) een wezenlijke component in zijn filosofie. Börger zou te karakteriseren zijn als een idealistische existentialist, zelf noemde hij zich ooit eens een monistische materialist. Vanuit de feitelijke filosofie hield hij zich bezig met de werkelijke wijsgerige vragen omtrent de mens en de werkelijkheid. Dat betekend, dat hij aan actualiteit niets heeft ingeboet.
1997, 356 pag., Euro 17,9
Jan Börger-Bibliotheek, Moerkapelle, ISBN 9076033013


This page last updated on: 13-1-2015