INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blakely, Edward J. and Mary Gail Snyder
Titel: Fortress America
Sub titel: Gated communities in the United States

In Fortress America onderzoeken de auteurs wat de gevolgen zijn van het feit dat steeds meer mensen hun gemeenschap afsluiten van de buitenwereld door het plaatsen van hekken en veiligheidszones. Terwijl dit in het verleden slechts voorkwam bij de enclaves van de superrijken en gepensioneerden, is het steeds meer doorgedrongen in de middenclass gemeenschappen in de steden. De onderzoekers bekijken deze beide groepen en vragen zich af waar de behoefte uit voortkomt, zoals lifestyle onderscheid, en de angst voor misdaad. Zij onderzoeken de gevolgen die het heeft voor de gemeenschap, dat mensen zich afsluiten voor alles wat zich buiten de hekken afspeelt (sociale afsplitsing en isolatie). Terwijl de hekken beschermend schijnen te werken, escaleren ze ook het parano´de gevoel dat ontstaan is bij het leven in de binnensteden. Een boek over de splitsing in de maatschappij.
1997, 209 pag., Euro 21
Brooking institution press, Washington, ISBN 0-8157-1002-X


This page last updated on: 13-1-2015