INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bennholdt-Thomsen, Veronika (red.)
Titel: Juchitán - Stadt der Frauen
Sub titel: Vom Leben im Matriarchat

Een groep Duitse onderzoeksters trok naar de stad Juchitán, in de deelstaat Oaxaca, om daar uit te zoeken in hoeverre er in deze stad is sprake van een matriarchaat. Hun bevinding is dat de vrouwen in Juchitán inderdaad op economisch en cultureel gebied de dienst uitmaken en zich op een zelfbewuste wijze verzetten tegen het wereldwijd oprukkende concurrentie- en groeidenken. De diverse essays zijn gelardeerd met veel interviewfragmenten.
1994, 251 pag., Euro 8,7
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, ISBN 3-499-13396-2


This page last updated on: 13-1-2015