INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Starodinski, David
Titel: Het getto van Odessa
Sub titel: De vernietiging van de joodse gemeenschap in de Oekra´ne

Het eerste ooggetuigenverslag dat, zo'n vijftig jaar na dato, in de Sovjetunie kon verschijnen over het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het is tevens het eerste dagboek over dit thema dat in het Nederlands verschijnt. De holocaust in Odessa, gezien door de ogen van een Russische Jood.
1992, 144 pag., Euro 12,5
SUA, Amsterdam, ISBN 90-6222-230-7


This page last updated on: 13-1-2015