INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Düvell, Franck
Titel: England: Krise, Rassismus, Widerstand, (Uit de serie: Materialien für einen anti-imperialismus, Teil 3)
Sub titel:

Tien jaar Thatcherisme heeft geleid tot een zich meer en meer toespitsend sociaal konflikt. Plunderingen, stakingen, rellen, bezettingen en de zelforganisatie van onderaf, het Tory-regime probeert ze met een uitbreiding van de opstand-bestrijdingsmiddelen tegen te gaan. De strijd van onderaf wordt in zijn samenhang met de bajesstrijd in Engeland beschreven.
1992, 200 pag., Euro 10,95
Schwarze Risse, Berlin, ISBN 3-924737-14-2


This page last updated on: 13-1-2015