INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kurz, Robert
Titel: Der Kollaps der Modernisierung
Sub titel: Vom zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie

'De theoretische kiemcel waaruit Kurz zijn vertoog ontwikkelt is de politieke economie van een zekere Karl Marx'. In Kurz' analyse komen zowel de ondergang van het 'socialisme' als de overwinning van de vrije markt in een nieuw daglicht te staan.
1991, 288 pag., Euro 22,85
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, ISBN 3-8218-4421-3


This page last updated on: 13-1-2015